Badania labolatoryjne w budownictwie drogowym

BADANIA LABORATORYJNE MIESZANEK ORAZ GOTOWYCH WYROBÓW

-badania mieszanek mineralno-bitumicznych

-badania odbiorcze próbek z nawierzchni bitumicznych

-badania stabilizacji

-badania betonów cementowych

 

GRUNT

Usługi Drogowe
Jacek Toborek
 
ul. Zielona 1
48-100 Głubczyce
NIP 748-100-54-79

   tel. +48 796 315 886
  e-mail: grunt@o2.pl